Etika

Kot globalno podjetje razumemo, da naše odločitve vplivajo na veliko število ljudi po celem svetu. Doro zahteva, da dobavitelji podpišejo posebno deklaracijo o socialni odgovornosti. Deklaracija vsebuje zahteve o prepovedi dela otrok in prepovedi prisilnega dela, delovnih razmerah, višini dohodkov in pravici do sindikata. Od leta 2008 Doro izvaja zunanje revizije, ki preverjajo, ali je vse v skladu s temi pravili. V kolikor dobavitelj prekrši pravila v tej deklaraciji, lahko Doro nemudoma prekine vsakršno povezavo z dobaviteljem.

Kakovost

Za nas je izdelek kakovosten, če dobro zadovoljuje potrebe in hkrati omogoča, da naprej poskrbite za vse, kar vas osrečuje. To imenujemo »popolna izkušnja kvalitete« in predstavlja celoten proces, ki se začne z idejno zasnovo in razvojem izdelka pri Doru ter se nadaljuje v vseh proizvodnih procesih pri naših dobaviteljih.

Zagotovilo kakovosti  – osnovna sestavina uspeha

Doro daje velik poudarek na kontroli kakovosti. Redni pregledi in nadzor so osnova pri razvoju in proizvodnji novih izdelkov. Le popolnoma delujoči nadzor kakovosti in jasen notranji in zunanji proces omogočajo, da lahko jamčimo za kakovost izdelkov Doro.

Vsi dobavitelji so ovrednoteni glede na sledeča področja:

• Verjetnost ponovnega nakupa
• Natančnosti dobav
• Dobavni roki

Doro ocenjuje vsakega dobavitelja

Zaradi neprestanih kontrol tako Doro kot dobavitelji vedno vedo na kateri stopnji kakovosti so. Pogosto se zgodi, da Doro pomaga pri odkrivanju napak v proizvodnih procesih v podjetjih v Aziji. To prinaša ogromno znanja  o proizvodnem procesu novih proizvodov, a tudi izboljšanje proizvodnje obstoječih.

Doro zahteva, da vsi dobavitelji podpišejo deklaracijo o socialni odgovornosti. Deklaracija vsebuje zahteve o prepovedi dela otrok in prepoved prisilnega dela, delovnih razmerah, višini dohodkov in pravici do sindikata. Doro lahko prekine pogodbo in vse povezave z dobaviteljem v primeru, da ta krši zahteve zapisane v deklaraciji.Okolje

Skrb za okolje je je za Doro bistvenega pomena. Pri Doro striktno upoštevamo vse direktive o varovanju okolja in neprestano iščemo načine, kako zmanjšati učinke svojega dela in proizvodov na okolje. Zavezani smo, da čim bolj zmanjšamo naše negativne vplive na okolje.

Direktive o varstvu okolja

Doro trži in prodaja izdelke, katere uporaba in reciklaža je pokrita z okoljskimi direktivami. Vodja kakovosti in okolja je odgovoren za upoštevanje zakonov in regulacij, ki so v veljavi v vsaki izmed držav in vsaka izmed držav ima odgovorno osebo, ki skrbi, da je izpolnjena vsa zakonodaja v vezi z varovanjem okolja.